Čo robiť, ak sa rozvádzate a máte hypotéku

Ján Schneider   Publikované 10.06.2020 Rada| Hypotéky

Čo robiť, ak sa rozvádzate a máte hypotéku

V rebríčkoch rozvodovosti sme celoeurópsky na popredných miestach. Mimochodom, bratia a sestry v Česku sú ešte pred nami...Nejdeme moralizovať ani pátrať po príčinách. Pozrieme sa na to, ako sa dá v súvislosti s rozvodom riešiť hypotéka. Väčšinou je to najvyššia položka spoločného majetku, ale aj dlhov manželov. Dozviete sa koľko stojí rozvod, niečo o BSM a čo s hypotékou po rozvode.

Koľko stojí rozvod?

Ako koho, záletní milionári zväčša prídu „o všetko“. Exmanželke patrí to, čo podľa zákona spoluvlastní. Týka sa to aj majetku aj dlhov, nadobudnutých spoločne počas manželského zväzku. Na Slovensku je totiž akt sobáša okrem začiatku spoločného života aj začiatkom bezpodielového spoluvlastníctva.

Vedeli ste...
...že právna možnosť ukončiť manželstvo rozvodom existovala na našom území už od roku 1894 v manželskom zákone, ktorý platil v celej Rakúsko-uhorskej monarchii?

Rozvodovosť bola najvyššia v časoch vrcholiaceho socializmu. Podľa poslednej analýzy štatistického úradu rozvodovosť u nás síce klesá, ale stále je nad 30 %.


Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

  • rieši § 143-151 Občianskeho zákonníka
  • v BSM je všetko, čo nadobudli manželia počas trvania manželstva
  • výnimkou sú veci získané dedičstvom, darom alebo reštitúciou, osobné veci alebo veci na výkon povolania jedného z manželov
  • veci BSM užívajú manželia spoločne, spoločne uhrádzajú aj náklady, záväzky a riešia právne úkony
  • zánikom manželstva zanikne aj BSM
  • pri usporiadaní spoločne nadobudnutého majetku sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké
  • majetkové usporiadanie sa rieši dohodou alebo súdne.

Právne hypotéka spadá pod BSM. Aj preto žiadna banka manželom neposkytne hypotéku inak, ako spoločne. Stanú sa spoludlžníkmi. Dá sa to ale legálne „obísť“. Hypotéku len na seba riešia najmä podnikatelia, ktorí nechcú do prípadných finančných problémov zatiahnuť aj rodinu.

Ak počas manželstva požiadate o rozšírenie či zúženie rozsahu BSM, banka poskytne hypotéku aj jednému z manželov. Akúkoľvek zmenu rozsahu BSM musí riešiť notár. Ak ide o zrušenie BSM, rieši ho súd. Ak v takomto prípade dôjde k rozvodu, netreba riešiť, čo s hypotékou, keďže „je písaná“ len na jedného z manželov a nie je spoločným dlhom.

 

Rozvod a hypotéka

Zo zákona vyplýva, že zánikom manželstva zanikne aj BSM. Spoločný majetok nadobudnutý počas trvania BSM treba rozdeliť, usporiadať. Keďže žijeme v právnom štáte, treba to urobiť spravodlivo. Je teda nevyhnutné dohodnúť sa aj na hypotéke po rozvode. Dá sa to pomerne jednoducho.

Dohoda a odstúpenie jedného z partnerov od zmluvy

Po dohode s „druhou stranou“, teda s manželom či manželkou, môžete z úverového vzťahu odstúpiť. Je to okrem dohody so spoludlžníkom podmienené aj súhlasom banky. Zvyčajne hypotéku po rozvode platí ten, kto v nehnuteľnosti bude ďalej bývať. Pripravte sa ale na to, že bude musieť preukázať, že má na jej splácanie.

Čo však vtedy, ak nie ste pre banku dostatočne bonitný klient? Dá sa to riešiť pomocou ďalšieho spoludlžníka. Často je ním príbuzný alebo aj nový partner. To, ako sa dohodnete na vyrovnaní s pôvodným partnerom, je na vás. Ak do troch rokov po rozvode nebudete schopní dohodnúť sa, nastupuje súdne riešenie.

 

Dohoda o prenájme nehnuteľnosti

Ak ani jeden z partnerov nemá problém s bývaním po rozvode, nehnuteľnosť možno prenajať. Tu je ale nevyhnutná mimoriadne vysoká schopnosť expartnerov dohodnúť sa a spolupracovať aj po rozvode. V záujme spoločného cieľa: takto sa po rozvode obvykle rieši zabezpečenie bývania pre spoločných potomkov.

Banka s takýmto riešením nebude mať žiaden problém. Rozvodom, zánikom manželstva síce zaniká aj BSM. Ak sa ale exmanželia dohodnú, že v splácaní hypotéky budú spoločne pokračovať, banka bude spokojná. Aby sa to ale exmanželom oplatilo, nájom by mal pokryť náklady hypotéky.

 

Dohoda o predaji nehnuteľnosti

Ak ktorýkoľvek z variantov pokračovania hypotéky nie je schodný, môžete nehnuteľnosť predať. Opäť sa však na tom so spoludlžníkom hypotéky – partnerom či partnerkou – musíte dohodnúť. Ale pozor, na predaj nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou opäť potrebujete súhlas banky.

Ak súhlas banky získate, po predaji je nehnuteľnosť majetkom kupujúceho. Vy sa ale budete musieť s bankou vyrovnať. Prakticky ide o predčasné splatenie hypotéky, čo je pomerne drahé riešenie. Zostatok hypotéky môžete splatiť pomerne jednoducho, fixácia to však predraží. Ak vám po vyplatení banky niečo zostane, rozdelíte si to s expartnerom.

 

Prevod hypotéky

Previesť hypotéku na nového majiteľa je tiež riešenie. Znova ale so súhlasom banky, ktorú bude zaujímať bonita nového dlžníka. Toto je spôsob, kde musíte individuálne dohodnúť podmienky aj pre vás – oboch expartnerov, aj pre toho, kto hypotéku preberie. Zvyčajne ide o rozdelenie rozdielu medzi kúpnou cenou a výškou hypotéky.

Náš tip

Ak už ste dospeli do štádia rozvodu a chcete riešiť hypotéku, zahoďte emócie a racionálne sa dohodnite. Ak si neviete rady, váš hypotekárny poradca alebo právnik vám určite poradí.


author

Autor článku:

Ján Schneider

Publicista, novinár, editor, šéfredaktor, učiteľ, školiteľ komunikácie. Je členom odbornej poroty ankety Zlatá minca 2020, kde nezávisle hodnotil finančné produkty Prečítať viac o autorovi