PZP od poisťovne Union

Povinné zmluvné poistenie auta

Povinné zmluvné poistenie auta od Union poisťovne patrí medzi poistné produkty určené pre krytie škôd spôsobených prevádzkou osobného motorového vozidla do 3,5 tony. Poistenie môžu uzavrieť držitelia motorových vozidiel, ktorí sú fyzickou osobou - občanom, fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou. Pri uplatnení bonusu alebo malusu poisťovňa skúma bezškodový priebeh len za posledné dva roky. Poistenie sa vzťahuje na bežnú prevádzku vozidla a môže byť uzavreté pre osobné vozidlo alebo aj prípojné vozidlo. K poisteniu je možné vybaviť aj pripoistenie pre konkrétne druhy škôd a to bez ohľadu na výber balíka poistenia.

TIP

Podľa balíkov poistenia môže byť výška krytia škôd pre škody na majetku alebo na živote a zdraví od 1 miliónu € až po 5 miliónov €. Online poistenie je možné získať bez alebo s asistenčnými službami.

Časté otázky

Podľa ktorých parametrov sa určuje výška poistného?

Do výpočtu výšky poistného vstupujú ako premenné: príslušnosť vozidla k okresu, typ vozidla, výkon motora v kW, najväčšia prípustná hmotnosť a počet poistných udalostí poistníka za posledné dva roky.

Aké pripoistenia je možné k PZP dojednať?

Individuálne je možné k základnému povinnému zmluvnému poisteniu dojednať aj pripoistenie skla, stretu so zverou, úrazu vodiča, pripoistenie proti výtlkom a pripoistenie proti živlom.

Aké zľavy je možné k poisteniu získať?

Ak už ste klientom Union poisťovne, a.s. alebo klientom Union zdravotnej poisťovne a.s., máte zľavu 5%. Pri poistení cez internet je zľava na poistnom vo výške 23%. Pri dojednaní havarijného poistenia k PZP je zľava na havarijné poistenie 10%.

Čo zahŕňajú nonstop asistenčné služby?

V rámci asistenčných služieb získate odťah vozidla do servisu v prípade nehody, poskytnutie náhradného vozidla v prípade nehody a krádeže, opravu defektu na mieste, asistenciu pri vybití autobatérie a zabezpečenie výmeny paliva v nádrži po nesprávnom natankovaní.

O spoločnosti Union

Union poisťovňa, a. s.

Union poisťovňa a.s. bola založená v roku 1992. Ide o jednu z najstarších poisťovní na našom trhu, ktorá má v ponuke produkty pre životné a neživotné individuálne aj firemné poistenie. Od roku 1997 je Union dcérskou spoločnosťou najväčšej poisťovacej skupiny Achmea B.V., ktorá sídli v Holandsku. Vďaka tomu môže Union čerpať know-how aj rozsiahle skúseností zo všetkých druhov poistenia z viacerých krajín Európy. V oblasti neživotného poistenia ide o progresívnu poisťovňu s neustále rastúcim poistným kmeňom, čo je znakom kvalitných služieb a spokojnosti klientov. V spolupráci so sesterskou spoločnosťou Union zdravotná poisťovňa a.s. poskytuje aj komplexné riešenie v oblasti zabezpečenia starostlivosti o zdravie.