PZP od poisťovne Genertel

Povinné zmluvné poistenie auta

Poisťovňa Genertel ponúka svoje povinné zmluvné poistenie pre osobné automobily, ale aj pre motocykle, prípojné vozidlá, prívesné vozíky, trojkolky, štvorkolky či dodávkové automobily. Poistiť sa môže verejnosť, ale aj podnikatelia - či už ako fyzické osoby alebo ako právnické osoby. V rámci PZP je poistné krytie do výšky 5 miliónov € na škody na zdraví a náklady pri usmrtení a do výšky 1 milióna € pre škody vzniknuté poškodením, odcudzením, zničením alebo stratou veci a ako náhrada ušlého zisku. Platnosť poistenia je na technický rok. K poisteniu ponúka Genertel rozsiahle asistenčné služby a to vrátane príchodu špecialistov do 60 minút kdekoľvek na Slovensku.

TIP

Súčasťou VIP asistenčných služieb je aj služba tzv. alkohol taxi. Stačí, ak zavoláte na nonstop linku a poisťovňa vás bezpečne dopraví domov spolu s Vašim autom.

Časté otázky

Za aký čas poisťovňa reaguje na žiadosti a podnety?

Poisťovňa Genertel funguje výhradne ako online internetová poisťovňa, vďaka čomu si na komunikácii so zákazníkmi veľmi zakladá. Bežnú elektronickú žiadosť poisťovňa vybaví do 2 pracovných dní a napríklad problémy priamo na ceste vie riešiť do 60 minút.

Ponúka poisťovňa kvalitné a dostatočné asistenčné služby?

Áno, poisťovňa podobne ako pri komunikácii so zákazníkmi, dbá na maximálnu kvalitu a široké služby aj v rámci asistenčných služieb. Či už ide o príchod na miesto nehody alebo problému, telefonickú konzultáciu, ale aj o pomoc pri nehode, odtiahnutí a iných udalostiach.

Od čoho závisí výška poistenia?

Cena poistenia je závislá primárne od histórie škodovosti poistenca, ale aj od typu vozidla, jeho použitia, výkonu motora v kW, najväčšej celkovej hmotnosti v kg a od niektorých iných okolností súvisiacich s poistencom.

Poskytuje poisťovňa k PZP aj nejaké zľavy a bonusy?

Áno, Genertel uplatňuje viacero zliav alebo bonusov. K PZP ponúka napríklad 3 dňové cestovné poistenie zadarmo, bonus 5 % pri ročnej platbe a zákonná poistka pri bez škodovom priebehu poistenca za posledné obdobie je tiež zvýhodnená lepšou sadzbou.

O spoločnosti Genertel

Generali Poisťovňa, a.s.,

Spoločnosť Genertel pôsobí v súčasnej dobe ako odštepný závod a je súčasťou medzinárodnej skupiny Generali Group, ktorá bola založená už v roku 1831. Na Slovensku pôsobí Genertel od roku 2010 a išlo o poisťovňu, ktorá ako práv ponúkala výhradne svoje služby cez internet a vôbec prvý online poistný produkt v segmente povinného zmluvného poistenia. Okrem tohto typu poistenia pre motoristov ponúka aj ďalšie dva poistné produkty a to tzv. miniHavarijné poistenie a plnohodnotné havarijné poistenie. Celkovo má skupina Generali Group niekoľko miliónov zákazníkov a na Slovensku poskytuje cez Genertel kvalitné služby poistenia a asistenčných služieb všetkým poisteným motoristom.