PZP od ČSOB

Povinné zmluvné poistenie auta

Ak uzavriete povinné zmluvné poistenie motorového vozidla od ČSOB poisťovne, ide o poistenie určené na krytie škôd na zdraví a majetku, ktoré spôsobíte druhým prevádzkou tohto motorového vozidla. Poistenie je určené pre vozidlá kategórie M1, čiže osobné vozidlá a vozidlá kategórie N1, čiže dodávkové vozidla. Uzavrieť povinné zmluvné poistenie môže tak súkromná osoba, ako aj živnostník a právnická osoba. Poistné obdobie je presne 12 mesiacov a poistenie sa vzťahuje na bežné prevádzku, čiže nie napríklad pre potreby taxi služby. Pri uplatňovaní bonusu a malusu sa berie do úvahy bezškodový priebeh držiteľa za posledných 6 rokov.

TIP

Kým štandardný limit poistného plnenia je 5 milión € za škodu na zdraví a 2 milióny € za škodu na veci a ušlom zisku, poisťovňa ponúka aj nadštandardné limity a to vo výške 7 miliónov € v prvom aj v druhom prípade.

Časté otázky

Na základe ktorých parametrov sa stanovuje PZP?

Povinné zmluvné poistenie vypočítava poisťovňa najmä podľa výkonu motora, veku majiteľa vozidla, miesta registrácie vozidla a veľa závisí aj od toho, či už má poistník iné poistenie v ČSOB poisťovni a či je rodičom dieťaťa do veku 15 rokov.

Je možné dojednať k povinnému zmluvnému poisteniu aj pripoistenie?

Áno. K PZP je možné dojednať pripoistenie všetkých skiel (nielen čelného), pripoistenie živelnej udalosti, pripoistenie priameho stretu so zverou a pripoistenie krádeže vozidla. Kedykoľvek je možné ktorékoľvek pripoistenie aj zrušiť.

Poskytuje ČSOB poisťovňa k PZP aj zľavy?

Pokiaľ máte v ČSOB poisťovni aj iné finančné produkty, získate zľavu vo výške 5%. Ak ste rodičom dieťaťa, získate zľavu za dieťa až do 5%. Vstupný bonus pre nového klienta, ktorý uzatvorí poistenie online, je až do výšky 55%. Za platbu poistného ročne je bonus 5%.

Viažu sa na povinné zmluvné poistenie aj asistenčné služby?

Áno. K PZP poskytuje poisťovňa štandardnú asistenčnú službu, alebo si môžete priplatiť 10 € ročne a získať prémiovú asistenčnú službu. Obe typy asistenčných služieb sú poskytované nonstop a môže ich využiť v prípade havárie, poruchy alebo odcudzenia vozidla.

O spoločnosti ČSOB

ČSOB poisťovňa, a.s.

ČSOB poisťovňa je univerzálna poisťovacia spoločnosť. Má veľkú ponuku produktov životného aj neživotného poistenia. Oba typy poistných produktov sú určené nielen pre verejnosť - fyzické osoby, ale aj pre podnikateľov, živnostníkov a veľkých firemných klientov. Poistenie je možné uzavrieť nielen osobne, ale aj pomocou internetu cez viacero foriem online nástrojov. Poisťovňa patrí medzi zakladajúcich členov Slovenskej asociácie poisťovní a je aj súčasťou jednej z najsilnejších finančných skupín na Slovensku - ČSOB Finančnej skupiny. Tá zahŕňa nielen poistné, ale aj bankové, leasingové a factoringové služby.