Výhody

icon

Možnosť nadštandardného krytia škôd na zdraví, veciach a na ušlom zisku

icon

Žiadne zbytočné doklady - postačujú doklady od vozidla a občiansky preukaz

icon

Výhodné havarijné pripoistenie aj jednotlivo na vybrané udalosti ako sú pripoistenie skiel, živelnej udalosti, stretu so zverou a krádeže auta

icon

Platnosť poistenia nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách

icon

Rýchle a veľmi jednoduché zriadenie poistenia online

icon

Možnosť výberu z dvoch balíkov nonstop asistenčnej služby

icon

Prémiové asistenčné služby len za 10 € ročne navyše

icon

Možnosť sa havarijne nielen pripoistiť, ale dodatočne aj odpoistiť

icon

Možnosť získať zľavu až 5% pri platbe poistenia ročne

icon

Poistné za PZP je možné platiť nielen ročne, ale aj polročne a štvrťročne

PZP od ČSOB

Ak uzavriete povinné zmluvné poistenie motorového vozidla od ČSOB poisťovne, ide o poistenie určené na krytie škôd na zdraví a majetku, ktoré spôsobíte druhým prevádzkou tohto motorového vozidla. Poistenie je určené pre vozidlá kategórie M1, čiže osobné vozidlá a vozidlá kategórie N1, čiže dodávkové vozidla. Uzavrieť povinné zmluvné poistenie môže tak súkromná osoba, ako aj živnostník a právnická osoba. Poistné obdobie je presne 12 mesiacov a poistenie sa vzťahuje na bežné prevádzku, čiže nie napríklad pre potreby taxi služby. Pri uplatňovaní bonusu a malusu sa berie do úvahy bezškodový priebeh držiteľa za posledných 6 rokov.

Ako postupovať

1

Online cez internet vyplňte nezáväznú žiadosť

2

Počkajte, kým Vás kontaktuje zástupca poisťovne

3

Doložte všetky potrebné doklady na základe rozhovoru s ním

4

Uzavriete poistnú zmluvu a príde Vám poštou biela aj zelená karta

Najčastejšie otázky

Povinné zmluvné poistenie vypočítava poisťovňa najmä podľa výkonu motora, veku majiteľa vozidla, miesta registrácie vozidla a veľa závisí aj od toho, či už má poistník iné poistenie v ČSOB poisťovni a či je rodičom dieťaťa do veku 15 rokov.

Áno. K PZP je možné dojednať pripoistenie všetkých skiel (nielen čelného), pripoistenie živelnej udalosti, pripoistenie priameho stretu so zverou a pripoistenie krádeže vozidla. Kedykoľvek je možné ktorékoľvek pripoistenie aj zrušiť.

Pokiaľ máte v ČSOB poisťovni aj iné finančné produkty, získate zľavu vo výške 5%. Ak ste rodičom dieťaťa, získate zľavu za dieťa až do 5%. Vstupný bonus pre nového klienta, ktorý uzatvorí poistenie online, je až do výšky 55%. Za platbu poistného ročne je bonus 5%.

Áno. K PZP poskytuje poisťovňa štandardnú asistenčnú službu, alebo si môžete priplatiť 10 € ročne a získať prémiovú asistenčnú službu. Obe typy asistenčných služieb sú poskytované nonstop a môže ich využiť v prípade havárie, poruchy alebo odcudzenia vozidla.

Československá obchodná banka, a.s.

Československá obchodná banka, a.s.

Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18 815 63 Bratislava

Československá obchodná banka, a.s.,
Michalská 18 815 63 Bratislava