O spoločnosti

dňa 1. 8. 2017 došlo k zlúčeniu Sberbank Slovensko, a.s. s Prima bankou Slovensko, a.s., ktorá sa stala právnym nástupcom Sberbank Slovensko a prechádzajú na ňu aj všetky zmluvné vzťahy.