O spoločnosti

Sberbank pôsobí na slovenskom finančnom trhu pod touto značkou od r. 2013, jej 100 % akcionárom je Sberbank Ruska. Banka má svoje pobočky na celom území Slovenska a  silná medzinárodná kapitálová podpora je zárukou jej stabilného financovania osobných aj firemných klientov.

Ďalšie informácie o banke

  • Do roku 2013 prevádzala svoju činnosť na Slovensku pod názvom VOLKSBANK Slovensko, a. s.
  • V súčasnosti má 45 pracovísk na celom území SR a zamestnáva približne 690 zamestnancov
  • Predmetom činnosti banky je prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, platobné a investičné služby, obchodovanie na vlastný účet, poskytovanie bankových záruk, vydávanie cenných papierov...
  • Podľa výročnej správy za r. 2014 dosiahla banka zisk po zdanení vo výške viac než 11 miliónov eur
  • Sberbank Slovensko je signatárom Etického kódexu bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorý sa vzťahuje na bežné účty, vkladové a sporiace produkty, služby platobného styku, úverovanie aj elektronické bankovníctvo.    

Stratégia banky

  • k strategickým cieľom banky patrí rešpekt a úcta voči klientom a obchodným partnerom
  • otvorenosť a snaha o stále zdokonaľovanie svojich služieb
  • banka sa riadi etickým kódexom bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa
  • svojim pôsobením sa radí k výhodným subjektom pre firmy, ktoré hľadajú finančného partnera pre svoje expandovanie na zahraničný, hlavne ruský trh.

Vybrané produkty spoločnosti

Sberbank má k dispozícii viacero bankových produktov pre individuálnu aj korporátnu klientelu, nižšie uvádzame tie, ktoré si môžete zjednať online u nás.

Produkty spoločnosti

mojaPÔŽIČKA logo

mojaPÔŽIČKA

Sberbank refinancovanie logo

Sberbank refinancovanie

môjÚČETactive logo

môjÚČETactive

Sporenie od Sberbank logo

Sporenie od Sberbank