PZP od Wüstenrot

Povinné zmluvné poistenie auta

Povinné zmluvné poistenie od poisťovne Wüstenrot je určené tak pre osobné automobily ako aj pre motocykle. Poistníkom môže byť fyzická osoba - nepodnikateľ, fyzická osoba podnikateľ a aj právnická osoba, čiže najčastejšie firma. Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom poistným obdobím je technický rok. Poistné limity krytia sú štandardné a to 5 miliónov € na škody na zdraví a 1 milión € pri vecných škodách a pri ušlom zisku. K PZP poskytuje poisťovňa možnosť pripoistení. Ide o úrazové pripoistenie vodiča aj prepravovaných osôb, pripoistenie právnej ochrany pre auto a vodiča a pripoistenie skiel vozidla.

TIP

Ak uzavriete povinné zmluvné poistenie cez Wüstenrot, môžete si dohodnúť výhodné povinné zmluvné poistenie aj prívesu do hmotnosti 3500 kg a to už za 9 € ročne.

Časté otázky

Aký je rozsah asistenčných služieb k PZP?

Pre Slovenskú republiku a Českú republika poskytuje Wüstenrot rozsiahle asistenčné služby pri poruche, krádeži, strate kľúčov, defekte a pri dopravnej nehode. Pri asistenčných službách v ostatnom zahraničí poskytuje pomoc aj pri repatriácii vozidla do SR a pri finančnej tiesni.

Na základe akých podmienok sa určuje poistné?

Poistné na povinné zmluvné poistenie vychádza z parametrov ako výkon motora, rok výroby, typ poistníka, rok narodenia poistníka a spôsob platenia poistenia. Poisťovňa uplatňuje aj dodatočné zľavy, ktoré majú vplyv na konečnú výšku poistenia.

Poskytuje poisťovňa zľavy k PZP?

V prípade, že ste už klientom poisťovne Wüstenrot alebo stavebnej poisťovne Wüstenrot, môžete získať zľavu 10%, 15% alebo 20% - podľa počtu uzatvorených zmlúv. Zákonné poistenie druhého motorového vozidla je tiež so zľavou 10%. Pre klientov bez poistnej udalosti sa uplatňuje ako dodatočná zľava nad rámec uplatňovaných zliav bonus 5%.

Čo zahŕňa pripoistenie právnej ochrany?

Toto pripoistenie sa vzťahuje na auto a vodiča a zahŕňa právnu ochranu v rámci trestného konania, priestupkového konania a správneho konania. Vzťahuje sa aj na konanie o náhrade škody.

O spoločnosti Wüstenrot

Wüstenrot poisťovňa

Spoločnosť Wüstenrot začínala na Slovenskom trhu stavebným sporením a to v roku 1993. Od roku 1998 začala pôsobiť u nás Wüstenrot životná poisťovňa, ktorá od roku 2004 rozšírila svoje pôsobenie na univerzálne poistenie. Poisťovňa niekoľkokrát získala ocenenie Zlatá minca a to za rôzne druhy životného aj neživotného poistenia. Celkovo pôsobí skupina Wüstenrot v 7 krajinách a má až 90 ročnú tradíciu. Poisťovňa poskytuje svoje služby tak online, ako aj cez sieť viac ako 70 pobočiek po celom Slovensku. Celkovo zatiaľ využilo služby a produkty poisťovne u nás už 1,5 milióna klientov a to či už formou poistenia, stavebného sporenia alebo úverovania bývania.