Výhody

icon

Vernostná zľava od 10% do 20% pre klientov poisťovne Wüstenrot alebo stavebnej poisťovne Wüstenrot a to podľa počtu uzavretých zmlúv

icon

Nad rámec uplatňovaných zliav možnosť získať bonus 5% pre klientov bez poistnej udalosti

icon

Výber z 2 variant úrazového pripoistenia pre vodiča aj cestujúcich

icon

Automatická zľava 10% pri povinnom zmluvnom poistení druhého vozidla

icon

Nadštandardné asistenčné služby pre každého poistenca zadarmo

icon

Možnosť pripoistenia skiel motorového vozidla

icon

Možnosť zvoliť si špeciálne pripoistenie právnej ochrany auta a vodiča vrátane nonstop linky právneho poradenstva

icon

Spôsob platenie nielen ročne, ale možnosť výberu aj štvrťročných splátok

PZP od Wüstenrot

Povinné zmluvné poistenie od poisťovne Wüstenrot je určené tak pre osobné automobily ako aj pre motocykle. Poistníkom môže byť fyzická osoba - nepodnikateľ, fyzická osoba podnikateľ a aj právnická osoba, čiže najčastejšie firma. Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom poistným obdobím je technický rok. Poistné limity krytia sú štandardné a to 5 miliónov € na škody na zdraví a 1 milión € pri vecných škodách a pri ušlom zisku. K PZP poskytuje poisťovňa možnosť pripoistení. Ide o úrazové pripoistenie vodiča aj prepravovaných osôb, pripoistenie právnej ochrany pre auto a vodiča a pripoistenie skiel vozidla.

Ako postupovať

1

Online cez internet vyplňte nezáväznú žiadosť

2

Počkajte, kým Vás kontaktuje zástupca poisťovne

3

Doložte všetky potrebné doklady na základe rozhovoru s ním

4

Uzavriete poistnú zmluvu a príde Vám poštou biela aj zelená karta

Najčastejšie otázky

Pre Slovenskú republiku a Českú republika poskytuje Wüstenrot rozsiahle asistenčné služby pri poruche, krádeži, strate kľúčov, defekte a pri dopravnej nehode. Pri asistenčných službách v ostatnom zahraničí poskytuje pomoc aj pri repatriácii vozidla do SR a pri finančnej tiesni.

Poistné na povinné zmluvné poistenie vychádza z parametrov ako výkon motora, rok výroby, typ poistníka, rok narodenia poistníka a spôsob platenia poistenia. Poisťovňa uplatňuje aj dodatočné zľavy, ktoré majú vplyv na konečnú výšku poistenia.

V prípade, že ste už klientom poisťovne Wüstenrot alebo stavebnej poisťovne Wüstenrot, môžete získať zľavu 10%, 15% alebo 20% - podľa počtu uzatvorených zmlúv. Zákonné poistenie druhého motorového vozidla je tiež so zľavou 10%. Pre klientov bez poistnej udalosti sa uplatňuje ako dodatočná zľava nad rámec uplatňovaných zliav bonus 5%.

Toto pripoistenie sa vzťahuje na auto a vodiča a zahŕňa právnu ochranu v rámci trestného konania, priestupkového konania a správneho konania. Vzťahuje sa aj na konanie o náhrade škody.

Wüstenrot poisťovňa

Wüstenrot poisťovňa

Wüstenrot poisťovňa
Dolná 26 Banská Bystrica

Wüstenrot poisťovňa,
Dolná 26 Banská Bystrica