icon

Elektrina

icon

Plyn

icon

Voda

icon

Ohrev vody

icon

Vykurovanie

icon

Bezpečnosť

Výhody

icon

Možnosť ušetriť až 90 % pri spotrebe energií

icon

Najaktuálnejšie a najvýhodnejšie podmienky na trhu

icon

Profesionálne poradenstvo pri výbere dodávateľa energií

icon

Jednoduché a okamžité porovnanie energií z pohodlia domova

icon

Nezávislé porovnanie všetkých dostupných možností

icon

Profesionálne energetické poradenstvo

Ako postupovať

01

Vyplňte formulár

02

Budete kontaktovaný poskytovateľom

03

Ušetríte na energiách

Energetické poradenstvo vám pomocou analýzy domácnosti a vďaka inovatívnym technológiám dokáže ušetriť až 200 eur ročne !

Ušetrite na energiách

Energie sú súčasťou nášho každodenného života. Kedysi to pre ľudí predstavoval luxus, dnes je to už nevyhnutnosť. Čo je zaujímavé, Slovensko v súčasnosti patrí ku krajinám, ktoré majú jedny z najvyšších cien energií v celej Európskej Únii. Na to, že je naša krajina taká malá, energie zabezpečuje hneď niekoľko desiatok dodávateľov. Orientovať sa v jednotlivých ponukách a vybrať si toho najlepšieho dodávateľa nie je pre bežného človeka jednoduché. Zistite, koľko dokážete vo svojej domácnosti reálne ušetriť.

Časté otázky

Presný dátum vám bude oznámený v sprievodnom liste spolu s dohodou o platbách za opakovanú dodávku elektriny/plynu. Sprievodný list vám bude zaslaný na vašu adresu do xx dní od dátumu začiatku dodávky.

Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú sa môže písomne vypovedať kedykoľvek, bez udania dôvodu. Výpovedná lehota trvá zvyčajne jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovedi. Skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca.

To záleží od konkrétnej spoločnosti.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu určitú podľa zvolenej doby splatnosti.

Produkty

Pri šetrení energie je treba myslieť na detaily. Správne elektrické spotrebiče vám v niektorých prípadoch môžu znížiť spotrebu energie až o 90 %! Iné, ako napr. požiarne alarmy vás včas dokážu ochrániť pred katastrofou. Ukážeme vám, ktoré elektrospotrebiče vám pomôžu ušetriť čo najviac.

Služby

V 21. storočí existujú už aj online služby, ktoré vám umožnia kontrolu nad svojimi úsporami energií. Získajte kontrolu nad svojou spotrebou, zarezervujte si odpočet plynomeru, plaťte vaše faktúry jednoducho a prehľadne alebo využite naše energetické poradenstvo.