Sporiaci účet Sberbank

Sporiaci účet od Sberbank umožňuje získať okrem základnej úrokovej sadzby aj bonusové ocenenie vo výške 0,85 % p.a., stačí splniť jednoduché podmienky, a to konkrétne: zostatok na sporiacom účte nesmie prekročiť hranicu 50 000 €, suma kreditných transakcií v danom mesiaci je minimálne v hodnote 20 €, nesmie byť zrealizovaná žiadna debetná transakcia zo sporiaceho účtu. Základná a bonusová úroková sadzba následne tvoria sumu, ktorá je nad úrovňou bežných sadzieb pri podobných typoch sporenia.

Časté otázky

Aké podmienky je nutné splniť pre získanie bonusového úroku?

Potrebné je, aby v priebehu mesiaca neboli zo sporiaceho účtu prevádzané žiadne výdaje, zároveň aby celková suma mesačného sporenia bola minimálne 20 € a taktiež aby zostatok na sporiacom účte nižší než 50 tisíc eur.

Môžem sporiť aj formou trvalého príkazu z vlastného bežného účtu?

Áno, je to možné a ako ďalší spôsob možno využiť aj automatický prevod finančných prostriedkov, ktoré prevyšujú maximálne určený kreditný limit.

Je sporenie na sporiacom účte bezpečné?

Určite, nasporené finančné prostriedky sú chránené v súlade so zákonom o ochrane vkladov.

Má Sberbank v ponuke aj iné sporiace produkty?

V segmente osobných financií možno využiť na zhodnotenie svojich voľných finančných prostriedkov aj niektorý z termínovaných vkladov, rastový vklad alebo vkladové účty.

Referencia

"Keď som hľadala bankovú inštitúciu, kde si zriadim svoj bežný účet oslovila ma Sberbank, ktorá mi okrem aktívneho účtu zabezpečuje aj výhodné sporenie – bez poplatkov za zriadenie sporiaceho účtu, bez nutnosti šetriť počas vopred dohodnutej doby a to všetko aj s férovými sporiacimi podmienkami."

Monika, 35 rokov

Hodnotenie: 5/5

Mám záujem

O spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.

Sberbank Slovensko, a.s.

Sberbank Slovensko, a. s. je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny, čo je tiež  zárukou toho, že jej produkty sú kapitálovo zabezpečené a kvalitné. Subjekt poskytuje komplexné bankové služby pre rozsiahlu spotrebiteľskú klientelu a riadi sa  stratégiou, ktorú charakterizuje rešpekt, otvorenosť a stále zdokonaľovanie kvality vo všetkých sférach podnikania.

Viac informácií