O spoločnosti

ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky pôsobí na slovenskom finančnom trhu 5 rokov a je súčasťou stabilnej bankovej skupiny Raiffeisen Bank International. Orientuje sa na profesionálne služby pre klientov, ich kvalitu, vzájomnú úctu, integritu. Základné bankové služby sú bezplatné, peniaze chránené zákonmi o ochrane vkladov. Dôležitým produktom spoločnosti je on-line banking, elektronické bankovníctvo je prehľadné, prepracované, dôraz kladený na jeho bezpečné používanie.

 

  Podrobnejšie informácie o banke

  • Banka má 125 ročnú históriu a zastúpenie v 17 krajinách, je súčasťou silnej medzinárodnej finančnej skupiny, na Slovensku má viac než 150 000 klientov
  • Do Obchodného registra SR bola zapísaná 27.marca 2010 na základe udeleného povolenia na vykonávanie bankovej činnosti: prijímanie vkladov, platobné služby, vydávanie a správa platobných prostriedkov, poskytovanie spotrebiteľských úverov, sprostredkovanie poistenia...
  • Obchodné miesta sú na území celej SR, v r. 2014 mala banka priemerne 188 zamestnancov
  • Potenciálnymi pobočkami banky sú vlastne všetky notebooky, tablety, smartfóny s prístupom na internet
  • Pri vykonávaní obchodnej činnosti sa banka riadi Etickým kódexom bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa a Pravidlami správania sa skupiny RZB bánk skupiny Raiffeisen, ktoré sú v súlade s najvyššími etickými štandardami.

  Zásady a stratégia ZUNO

  • slušné správanie ku klientom a obchodným partnerom
  • pravdivé informovanie o poskytovaných službách, cenách, zmluvných podmienkach
  • bezpečné financovanie a ochrana osobných údajov sú prioritné
  • presadzovanie jednoduchosti a on-line komunikácie v nepretržitom režime 24/7
  • transparentná klientska spolupráca bez skrytých podmienok a poplatkov. 

  Produkty spoločnosti

  Zuno účet logo

  Zuno účet

  Zuno pôžička logo

  Zuno pôžička

  Zuno refinancovanie logo

  Zuno refinancovanie

  Sporenie od Zuno logo

  Sporenie od Zuno