Zmenky

Zmenka je cenný papier – bezpodmienečný písomný záväzok napísaný v zákonom stanovenej forme. Majiteľ zmenky má právo na vyplatenie dlžnej sumy v presne stanovenej výške a v presne udanom dátume. Prvý majiteľ zmenky sa nazýva remitent. Vystavovateľ zmenky sa volá trasant. Trasát je zase ten, čo má vyplatiť cudziu zmenku.

Poznáme dva základné druhy zmeniek: vlastnú a cudziu zmenku. Vlastná zmenka obsahuje sľub dlžníka, že v dohodnutej dobe veriteľovi vyplatí dohodnuté peniaze. Cudzia zmenka je v prospech remitenta (teda majiteľa zmenky). Zmenku uhrádza osoba (trasát) určená vystavovateľom zmenky (trasantom).

Vlastná zmenka musí zo zákona obsahovať:

 • označenie, že ide o zmenku
 • dátum a miesto vystavenia
 • bezpodmienečný sľub o zaplatení zmenky
 • údaje o splatnosti a mieste splatnosti
 • meno osoby, ktorej bude zmenka vyplatená
 • informácie o vystavovateľovi zmenky

Zmenky môžeme ďalej deliť podľa množstva ďalších kritérií:

 • obchodné zmenky
 • finančné zmenky

Delenie podľa splatnosti

 • zmenky s pevným termínom splatnosti
 • zmenky splatné po predložení
 • zmenky splatné po uplynutí určitej doby od predloženia
 • zmenky splatné za určitú dobu od vystavenia