Vinkulácia

Vinkulácia je obmedzenie dispozičného práva  až do splnenia určitej podmienky. Vinkulácia sa vzťahuje k cenným papierom, poisteniu, vkladu a tak ďalej.

Veľmi často sa stretávame s vinkuláciou poistenia. Tu vinkulácia znamená, že v prípade poistnej udalosti, dôjde k výplate poistného plnenia v prospech tretej osoby. Vinkulované sú najčastejšie hypotéky. Pri nich banky vyžadujú povinné poistenie. V prípade, že založenú nehnuteľnosť postihne nejaká nehoda, poistné plnenie bude vyplatené banke a nie majiteľovi nehnuteľnosti.

K devinkulácii dochádza až po splatení úveru.

Vinkulácia vkladu zase obmedzuje nakladanie s vkladom – napríklad použitie vkladu len na konkrétny dohodnutý účel.