Veriteľ

Veriteľ je fyzická alebo právnická osoba, voči ktorej má dlžník dlh. Veriteľ je ten, kto peniaze požičiava dlžníkovi za vopred dohodnutých podmienok. Vzťah veriteľa a dlžníka je upravený v pôžičkovej alebo úverovej zmluve. V tejto zmluve sa určí doba splatnosti, úroky a ďalšie podrobnosti.