Úžera

Úžera je prax, pri ktorej sú peniaze požičiavané za neprimerane vysoké úroky. V praxi je však veľmi náročné určiť, kedy sú úroky primerané a kedy neprimerané. Ročný úrok pri pôžičke na jeden týždeň v sume pár desiatok eur bude mnohonásobne vyšší ako pri hypotéke na 30 rokov. Pričom v oboch prípadoch môže ísť o veľmi výhodné finančné produkty.

Úžera je trestný čin – preto sa o definíciu úžery snaží aj zákon. Vo všeobecnosti je však potrebné úžeru vnímať skôr ako zneužívanie situácie, kedy žiadateľ o pôžičku je donútený k požičiavaniu za neprimerane vysoké úroky, alebo je nejakým spôsobom zavádzaný.

Za úžeru sa podľa slovenských zákonov možno dostať do väzenia až na 10 rokov. Dokazovanie úžery je však veľmi problematické.