Úverový register (Slovak Banking Credit Bureau)

Úverový register je veľmi efektívny nástroj pri hodnotení rizika spojeného s požičiavaním peňazí jednotlivým ľuďom. Úverový register zhromažďuje informácie o poberateľoch informácií a zdieľa ich so všetkými svojimi členmi – poskytovateľmi pôžičiek.

Úverový register zbiera informácie o kreditných kartách, kontokorentoch, podaných žiadostiach o úvery, spotrebných úveroch a hypotékach.

Úverový register obsahuje:

  • identifikačné údaje klienta,
  • údaje o bonite klienta
  • úverovú históriu klienta

Pre každého poskytovateľa pôžičiek je najdôležitejšie dokázať správne odhadnúť riziko s požičaním peňazí konkrétnemu človeku. Na základe miery rizika (že klient peniaze nevráti) môže poskytovateľ pôžičky nastaviť správnu úrokovú mieru, alebo žiadosť o pôžičku zamietnuť.

Za normálnych okolností však jednotlivý poskytovatelia pôžičiek majú o ľuďoch veľmi málo informácií. Preto spojili sily a informácie o svojich klientoch medzi sebou zdieľajú.

Na Slovensku v súčasnosti pôsobia tri úverové registre:

  • Spoločný register bankových informácií (SRBI) - spravuje informácie o úveroch poskytnutých fyzickým osobám (info od bánk)
  • Nebankový register klientskych informácií (NRKI) - spravuje informácie o pôžičkách fyzickým osobám (nebankové spoločnosti)
  • Register bankových úverov a záruk (RBÚZ) Národnej banky Slovenska - spravuje informácie o úveroch a zárukách bánk poskytnutých firmám a podnikom
Slovak Banking Credit Bureau môžete nájsť na stránke http://www.sbcb.sk/.


Súvisiace: Pôžička bez registra