Úver

Úver je produkt, ktorý vytvára poskytovateľ úveru a predáva poberateľovi úveru. Úver je poskytnutie peňazí na určitú dobu za určitú odmenu, ktorú nazývame aj úrok.

Pri úvere existujú vždy dve strany – veriteľ (ten, čo požičiava) a dlžník (ten, čo si požičiava). Úver je väčšinou splácaný pravidelnými splátkami. Nie je to však podmienkou. Úver môže byť splácaný aj nepravidelne či jednorazovo.

Úvery (či pôžičky) poskytujú v rámci podnikateľskej činnosti banky a nebankové spoločnosti. Pôžičky však môžu poskytovať aj súkromné osoby. Súkromné osoby môžu požičiavať nielen peniaze na základe občianskeho zákonníka.

Na úverovom trhu sa nachádza niekoľko druhov úverov. Poznáme dve hlavné kategórie:

 • účelové úvery (požičané peniaze musia byť využité na dohodnutý tovar a služby)
 • bezúčelové úvery (peniaze môžu byť použité na čokoľvek)

Medzi najobľúbenejšie účelové úvery patria:

 • podnikateľské úvery (investičné)
 • hypotekárne úvery
 • spotrebné úvery
 • účelové úvery na autá či rekonštrukciu bývania

Medzi najobľúbenejšie bezúčelové úvery patria:

 • kreditné karty
 • kontokorentné úvery
 • bezúčelové spotrebiteľské úvery

Úvery delíme aj podľa spôsobu zabezpečenia:

 • ručenie ručiteľom
 • založenie nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci
 • vinkulácia vkladu