Úroková sadzba (úroková miera)

Úroková sadzba je výška úroku vyjadrená v percentách. Pre správny význam je potrebné pri úrokovej sadzbe okrem jej výšky udávať aj obdobie, za ktoré je uplatňovaná.

Pri úrokovej sadzbe sa najčastejšie používajú ročné úrokové miery. Na základe nich sa najľahšie porovnávajú rôzne úrokové sadzby. V praxi sa používajú aj denné, týždňové, mesačné či polročné úrokové miery. Tie sa však často z praktických dôvod prepočítavajú do ročnej podoby.

V praxi sú zaužívané nasledovné skratky úrokových sadzieb:

  • úrokové obdobie jeden rok - p.a. (skratka z „per annum“),
  • polročné úrokové obdobie - p.s. (per semestre),
  • štvrťročné úrokové obdobie - p.q. (per quartale),
  • mesačné úrokové obdobie - p.m. (per mensem),
  • denné úrokové obdobie - p.d. (per diem).