Úrok

Úrok je poplatok, ktorý platí dlžník veriteľovi sa požičanie peňazí na určité obdobie. Úrok je vo svojej podstate kompenzácia, ktorú dostáva veriteľ za to, že svoje peniaze nemíňa (odkladá spotrebu). Úrok sa udáva väčšinou v percentách za rok. Niekedy je udávaný v percentách za mesiac – väčšinou sa však porovnáva ročný úrok a mesačnú úrok sa prevádza do tejto podoby.