Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je bankový účet, ktorého cieľom je lepšie zhodnotiť ušetrené peniaze. Klasický bežný účet prináša len veľmi nízke úroky – ktoré sú neraz nižšie ako inflácia, čo v konečnom dôsledku vedie k znehodnoteniu peňazí. Termínovaný vklad môže byť vedený v domácej, ale aj cudzej mene.

Poznáme jednorazové a automaticky obnovované termínované vklady (nazývajú sa aj revolvingové). Podmienky ukončenia termínovaného vkladu sú určené na začiatku. Pri jednorazovom termínovanom vklade môže ísť o automatické prevedenie peňazí aj s úrokom na bežný bankový účet. Pri revolvingových termínovaných vkladoch sa na začiatku definuje obdobie, kedy môže klient banky peniaze bez poplatku vybrať.

Podľa doby fixácie finančných prostriedkov na termínovanom vklade rozlišujeme:

  • krátkodobé termínované vklady (fixácia sa pohybuje od niekoľkých dní do jedného roka)

  • strednodobé termínované vklady (fixácia je viac ako jeden rok)

Maximálna dĺžka fixácie termínovaného vkladu sa pohybuje okolo piatich rokov. Len zriedka sú peniaze fixované dlhšie. Výška úrokovej miery záleží aj od doby fixácie – dlhšia fixácia zvyčajne znamená aj vyššie úroky.