SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

V užšom zmysle slova je SWIFT bankový kód, ktorý identifikuje banku vo svete a umožňuje posielať medzinárodné platby. SWIFT je skratka z „society for worldwide interbank financial telecommunication“, čo v preklade znamená spoločnosť pre svetovú finančnú medzibankovú telekomunikáciu.

V širšom slova zmysle je SWIFT kooperatívne združenie, ktoré prevádzkuje sieť, ktorá umožňuje bankám po celom svete posielať medzinárodné platby. Súčasťou tejto siete je aj výmena informácií o týchto finančných transakciách v šifrovanej a bezpečnej podobe. SWIFT zároveň predáva bankám a ďalším inštitúciám softvér, ktorý je schopný využívať ich sieť.

V súčasnosti väčšina bánk na svete využíva práve systém SWIFT. V číslach je to viac ako 9 tisíc finančných inštitúcií v 208 krajinách sveta. Banky si denne pomocou tohto systému vymenia 15 miliónov správ.

SWIFT vzniklo v roku 1973 a jeho zakladateľom sú členské finančné inštitúcie. Riaditeľstvo SWIFTU sa nachádza v belgickom meste La Hulpe.