Štátny príspevok pre mladých (hypotekárne úvery pre mladých)

Pomocou štátneho príspevku pre mladých sa štát snaží riešiť problémy bývania mladých ľudí a mladých rodín. Týmto príspevkom štát dotuje hypotekárne úvery.

Funguje to takto: štát prispieva mladým ľuďom znížením úrokovej sadzby o dva percentuálne body. Vláda zároveň dosiahla dohodu s bankami, a tie pridávajú ďalšie jedno percento. Vďaka tomuto sociálnemu programu tak majú mladí ľudia šancu si znížiť úrok na hypotekárnom úvere až o tri percentá.

Hypotekárne úvery pre mladých však nie sú pre všetkých a podpora štátu netrvá po celú dobu čerpania úveru. Štátny príspevok je poskytovaný iba na dobu prvých piatich rokov splácania pôžičky. Rovnako sú obmedzení poberatelia – príspevok bude priznaný iba ľuďom, ktorí majú menej ako 35 rokov a ich mesačný príjem je maximálne 1,3 násobok štátneho priemeru.

Od začiatku júla do konca septembra 2014 nesmie priemerný príjem žiadateľa (z predchádzajúceho roka) o hypotekárny úver pre mladých presiahnuť sumu 1 067,30 eur. V prípade manželov nemôže ich spoločný priemerný mesačný príjem (hrubý príjem) za predchádzajúci rok presiahnuť sumu 2 134,60 eur.