Spotrebný úver

Spotrebný úver je pôžička určená na financovanie spotreby. Spotrebný úver je najčastejším typom úveru na našom trhu.

Spotrebný úver môže byť účelový (úver na auto, na rekonštrukciu bývania) alebo bezúčelový (požičané peniaze je možné použiť na čokoľvek).

Požičiavanie formou tohto úveru sa riadi zákonom o spotrebiteľských úveroch. Zákon vyžaduje napríklad pri každom spotrebnom úvere udávať ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN), čo je údaj hovoriaci o celkových nákladoch spojených s pôžičkou.

Medzi spotrebné úvery radíme aj účty s kontokorentom či kreditné karty.