Sporiaci účet

Sporiaci účet je typ bankového účtu, ktorý kombinuje výhody bežného účtu a termínovaného vkladu. Najväčšou výhodou bežného účtu je neustála dostupnosť peňazí. Klient banky pri nich nie je nijako obmedzovaný. Na druhú stranu je však úročenie na bežnom účte veľmi malé – často nižšie ako úroveň inflácie, čo spôsobuje znehodnocovanie peňazí.

Termínovaný vklad zase obmedzuje výber peňazí. Sporiaci účet tak ponúka vyššie úroky a zároveň slobodu s nakladaním s peniazmi. Sporiaci účet je často prepojený s termínovaným vkladom a dochádza k automatickému prelievaniu peňazí medzi termínovaným vkladom a účtom.