Sporenie

Sporenie je činnosť, ktorá sa dá najjednoduchšie opísať ako odkladanie peňazí. Zarobené peniaze tak nie sú spotrebované, ale uložené na neskoršie použitie.

Sporenie v oblasti bankovníctva je skôr pravidelné odkladanie peňazí na sporiaci účet. Peniaze ležiace na takomto účte sú úročené príslušnou úrokovou sadzbou. Úroky na sporiacom účte chránia peniaze pred znehodnotením (minimálne kompenzujú infláciu, prípadne sa na tomto účte aj zhodnocujú.

Poznáme dva základné druhy sporenia:

  • predlehotné sporenie
  • polehotné sporenie

Pri predlehotnom sporení je sporiaca čiastka uložená na sporiaci na začiatku každého sporiaceho obdobia. Táto čiastka je úročená dohodnutou úrokovou mierou.

Pri polehotnom sporení je sporiaca čiastka uložená na sporiaci účet na konci každého sporiaceho obdobia.