Splátkový kalendár

Splátkový kalendár je harmonogram splátok úveru/pôžičky. V prípade anuitnej splátky (splátky sú rovnaké počas celej doby splácania pôžičky) je splátkový kalendár pomerne jednoduchý – stačí určiť výšku splátky a dobu splácania.

Splátkový kalendár sa však nevyužíva iba pri pôžičkách. S termínom splátkový kalendár sa stretáme aj v prípadoch uhrádzania dlžôb, ktoré nie je dlžník schopný splatiť okamžite. V takomto prípade je na základe dohody medzi dlžníkom a veriteľom (veriteľ však do takejto dohody ísť nemusí a môže splátkový kalendár spracovať podľa vlastných požiadaviek) vypracovaný splátkový kalendár.