SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (skratka z anglického výrazu „single euro payments area“ – v preklade jednotná platobná oblasť v eurách) je iniciatíva Európskej únie, ktorej cieľom je zjednodušiť bezhotovostné platby v rámci Európskej únie, eurozóny a Európskeho hospodárskeho priestoru.

SEPA má v súčasnosti 28 členov Európskej únie, 4 členov EFTA (Island, Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko). Do SEPA ďalej patrí aj Monako a San Maríno.

Dlhodobým cieľom Európskej únie je vytvoriť jednotný trh, ktorý svojimi parametrami môže konkurovať Spojeným štátom americkým. Tento cieľ nie je možné dosiahnuť s tak fragmentovaným celkom, akým zoskupenie viac ako 30 krajín jednoznačne je. SEPA chce, aby bezhotovostné platby v Európe bolo možné realizovať z jedného bankového účtu s jedným súborom nástrojov – jednoducho, aby peniaze v EÚ boli posielané rovnako ako v jednej krajine.

Vystavovateľ šeku môže na šeku vyznačiť, že zakazuje vyplatenie v hotovosti. Takýto šek sa označí heslom „len k zúčtovaniu“.