Šek

Šek je cenný papier, ktorý prikazuje, aby banka vystavovateľa šeku vyplatila majiteľovi šeku peniaze, ktorých výška je na ňom uvedená.

Poznáme niekoľko druhov šekov:

  • bankový šek
  • súkromný šek
  • cestovný šek

Bankový šek vystavuje banka na požiadanie svojho klienta. Šek je vystavovaný na konkrétnu fyzickú alebo právnickú osobu.

Pri súkromnom šeku človek získava vlastnú šekovú knižku (súbor šekov), ktorú môže použiť na výber hotovosti alebo uhrádzanie záväzkov.

Cestovný šek sa používa na zjednodušenie cestovania v zahraničí.

Vystavovateľ šeku môže na šeku vyznačiť, že zakazuje vyplatenie v hotovosti. Takýto šek sa označí heslom „len k zúčtovaniu“.