Saldo

Saldo sa používa najmä ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Môže to však byť aj rozdiel medzi vývozom a dovozom či aktívami a pasívami. Saldo je  takisto konečný súčet, respektíve rozdiel účtovných položiek (zostatok na účte).

Dnes si porovnalo pôžičky už 87 klientov. Neváhajte a pridajte sa k nim aj Vy!

Porovnať pôžičky