Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)

Ročná percentuálna miera nákladov (častejšie sa používa skratka RPMN) je ukazovateľ, ktorý vyjadruje celkové náklady spojené s pôžičkou. Za normálnych okolností by sa úroková miera rovnala ročnej percentuálnej miere nákladov. Väčšina spotrebiteľov medzi RPMN a úrokom stále nevidí žiadny rozdiel.

RPMN však do výpočtu berie okrem úroku aj všetky poplatky (a ďalšie náklady) spojené so získaním pôžičky a jej splatením. Ročná percentuálna miera nákladov sa v mnohých prípadoch môže výrazne líšiť od úrokovej miery spojenej s pôžičkou. Je to spôsobené tým, že poskytovatelia pôžičiek sa snažia maskovať skutočnú cenu ich produktu.

Do tohto stavu zasahuje štát. Zo zákona (zákon o spotrebiteľských úveroch) majú poskytovatelia pôžičiek povinnosť pri svojich produktov uvádzať aj ročnú percentuálnu mieru nákladov. Zákon presne definuje, ako RPMN vypočítať.