Riziko

Vo všeobecnosti môžeme riziko definovať ako pravdepodobnosť, že sa želané ciele nenaplnia. Riziko vo svete financií vyjadruje pravdepodobnosť, že investované peniaze neprinesú požadovaný výnos, respektíve to, že investor o ne príde.

Podľa miery rizika rozdeľujeme napríklad cenné papiere. Vládne dlhopisy sú považované za menej rizikové.  Šanca, že nejaká krajina skrachuje, je naozaj malá. Takisto cenové pohyby na dlhopisoch sú malé. Trochu iná situácia je napríklad pri akciách. Tu sú cenové pohyby veľké. Krachy firiem sú vcelku bežné. Pri investovaní do akcií existuje reálne riziko, že investor prerobí, alebo dokonca príde o všetky svoje peniaze.

Pri investovaní má riziko priamy súvis s očakávanými výnosmi. V princípe platí, že čím vyššie riziko je spojené s cenným papierom, tým je možné očakávať vyššie výnosy.