Revolvingový úver (Open-End Credit)

Revolvingový úver je typ úveru, ktorý môže klient poberať opakovane. Pri revolvingovom úvere je schválený úverový rámec, ktorý má klient neustále k dispozícii. Môže si požičať peniaze v dohodnutom úverom rámci, začať ich splácať a počas tohto splácania si zobrať ďalší úver (ten musí byť spolu s existujúcou dlžnou sumou za prvý úver maximálne vo výške dohodnutého úverového rámca).

Najbežnejším revolvingovým úverom je kreditná karta. Každá kreditná karta je vydaná s dohodnutou maximálnou výškou pôžičky. Dopredu je známa aj úroková miera, bezúročné obdobie a poplatky. Majiteľ kreditnej karty si môže z nej požičiavať opakovane. Zastaviť ho môže až vyčerpanie úverového rámca.