RBUZ (Register bankových úverov a záruk)

RBUZ sa sústreďuje výhradne iba na informácie o právnických osobách a podnikateľoch. Je vedený Národnou bankou Slovenska. Údaje o dlžníkoch sem zapisujú banky, pobočky zahraničných bánk a Exportno-importná banka SR.  

Súvisiace: Pôžička bez registra