Rating

Rating vo finančníctve a bankovníctve označuje odstupňovaný systém hodnotenia cenných papierov a obligácií. Rating vytvárajú tzv. ratingové agentúry, čo sú súkromné spoločnosti špecializujúce sa na túto činnosť. Úlohou ratingu je uľahčiť situáciu investorom – informovať ich o finančnom zdraví a riziku jednotlivých firiem, krajín a finančných produktov, ktoré ponúkajú na trh.