Rabat

Rabatom sa označuje zľava z predajného tovaru, ktorú poskytuje dodávateľ svojim odberateľom. Samotný dôvod na rabat môže byť rôzny. Väčšinou však ide o zľavu stálym odberateľom alebo zľavu na základe veľkého odberu tovaru. Vo všeobecnosti je rabat stanovený podľa obchodných zvyklostí.