Povinné zmluvné poistenie – PZP

Povinné zmluvné poistenie je zákonné poistenie (je povinné zo zákona) zodpovednosti za škodu spôsobenú vedením motorového vozidla. Povinné zmluvné poistenie tak slúži na krytie škôd, ktoré sú spôsobené ostatným účastníkom cestnej premávke poisteným. Poistená je aj zodpovednosť za škody na cudzom majetku.

Povinnosť uzatvoriť PZP sa vzťahuje na každé motorové vozidlo, ktoré sa nachádza v evidencii motorových vozidiel a bolo mu pridelené evidenčné číslo. Sem patria: osobné, dodávkové a nákladné automobily, ťahače návesov, prípojné vozidlá, motocykle, motorové trojkolky a štvorkolky, obytné vozidlá, sanitné automobily, traktory, autobusy, trolejbusy a tak ďalej.

Povinné zmluvné poistenie má platnosť vždy jeden rok. Poistenie môže zo zákona zaniknúť z nasledujúcich dôvodov:

  • zánikom motorového vozidla
  • vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel
  • prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla
  • zápisom vozidla v evidencii vozidiel na inú osobu
  • vyradením motorového vozidla z cestnej premávky
  • zmenou nájomcu motorového vozidla

Portál HyperFinancie.sk ponúka možnosť porovnať si ceny pzp online.