PSD (Payment Services Directive, 2007/64/EC)

PSD je európska smernica, ktorej cieľom je štandardizovať platobné podmienky v Európskej únii. Samotná smernica sa snaží regulovať platobné služby a poskytovateľov týchto služieb v rámci eurozóny a Európskej únie. Norma PSD bola vytvorená za účelom vytvorenie jednotného platobného trhu. PSD je právnou formou SEPA (singe euro payment area). PSD smernica je záväzná a musí byť povinne implementovaná do právneho poriadku členských krajín Európskej únie.

Slovensko schválilo payment services directive – PSD v roku 2009. Vtedy sa začalo s implementáciou tejto smernice do našich zákonov. PSD na Slovensku reguluje:

  • podmienky na vznik a prevádzkovanie platobných systémov
  • poskytovanie platobných služieb
  • podmienky na vznik a podnikanie inštitúcií elektronických peňazí
  • podmienky na vznik a podnikanie platobných inštitúcií
  • sťažnosti, reklamácie a riešenie sporov pri poskytovaní platobných služieb
  • dohľad nad prevádzkovateľmi platobných systémov

Táto smernica zmenila množstvo vecí. Medzi najzaujímavejšie patria tieto:

  • klient banky má právo reklamovať chybne odpísanú platobnú transakciu do 13 mesiacov od odpísania peňazí z účtu
  • poskytovateľ platobných služieb má povinnosť pripísať peniaze na účet bez zbytočných odkladov
  • banka nemôže klientovi zasielať nevyžiadaný platobný prostriedok
  • poskytovateľ platobných služieb má povinnosť klientovi poskytnúť informácie o platobných operáciách, poplatkoch, úrokoch a podobne, a to úplne bezplatne