Protest

Protest je termín, ktorý sa používa na označenie pre dôkaznú listinu spísanú pri notárovi (napríklad). Protest je potrebný z dôvodu zachovania postihových nárokov a práv voči všetkým vedľajším dlžníkom (teda vystavovateľom cudzej zmenky/ indosantom).