Poistenie

Poistenie je zmluvný vzťah medzi dvoma stranami, v ktorom sa jedna strana zaväzuje, že druhej strane vyplatí vopred dohodnutú sumu v prípade, že dôjde k poistnej udalosti. Za tento zmluvný vzťah dostáva jedna strana finančnú kompenzáciu, ktorá sa nazýva poistné.

Poistná udalosť môže mať množstvo podôb – najčastejšie však ide o nejakú ujmu na zdraví či majetku.

Potenciálny prijímateľ finančnej kompenzácie v prípade plnenia záväzku sa nazýva poistený. Poisteným môže byť fyzická osoba alebo podnikateľský subjekt.

Každá poistná zmluva sa uzatvára na nejakú dobu. Poistenie môže byť krátkodobé, strednodobé či dlhodobé.

V súčasnosti je poistný trh tak vyspelý, že aj bežný človek má na výber hneď niekoľko druhov poistenia. Poistenie domu či bytu je dnes už takmer samozrejmosťou. Povinné zmluvné poistenie je dokonca vynútené zákonom. To isté platí aj o zdravotnom poistení. Veľmi obľúbené je aj životné poistenie, ktoré chráni človeka a jeho rodinu pred nepriazňou osudu nad rámec toho, čo dokáže poskytnúť štát.