PAN (Primary Account Number)

PAN (skratka z primary account number) je číslo nachádzajúce sa na každej kreditnej a debetnej karte. Toto číslo je štandardizované na základe medzinárodnej normy ISO/IEC 7812. PAN identifikuje iba samotnú kartu. K spojeniu s klientom dochádza až v elektronických databázach.

PAN má zvyčajne 16 číslic. Podľa ISO normy však môže mať až 19 číslic. Prvých šesť čísel identifikuje banku, ktorá vydala kartu. Ďalšie čísla (maximálne 12) označujú jednotlivé bankové účty. Posledné číslo je vypočítané na základe špeciálneho algoritmu.