Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Obchodné podmienky sú dokument, ktorý upravuje podmienky a vzťahy medzi bankou a jej klientom. Obchodné podmienky sú súčasťou každej bankovej zmluvy. Vo všeobecných obchodných podmienkach je možné nájsť definície pojmov, spôsoby spoplatňovania služieb, ich zriadenia, vedenia a zrušenia.

Banka má podľa zákona povinnosť okrem obchodných podmienok zverejniť aj cenník. Oba dokumenty musí zverejniť na svojich pobočkách a  na internete. Zo zákona má banka ďalej povinnosť informovať  svojho klienta o každej zmene v obchodných podmienkach a cenníku v dostatočnom predstihu.