Mobil banking

Mobil banking, taktiež nazývaný Mobilbanking, SMS-banking, GSM banking, WAP banking, M-banking, mbanking je druh elektronického bankovníctva, ktorý využíva na komunikáciu medzi klientom a bankou mobilný telefón. Samotná komunikácia môže prebiehať cez internet (WAP banking), sms správy (SMS-banking) či GSM (GSM banking).

Poznáme dva základné druhy mobil bankingu:

  • aktívny mobil banking
  • pasívny mobil banking

Pri pasívnom mobil bankingu klient banky nevyužíva mobil banking na aktívne operácie na účte ako napríklad prevody. Väčšinou ide iba o získavanie informácií. Pri aktívnom mobil bankingu klient banky robí bežné transakcie cez mobilný telefón. Aktívny a pasívny mobil banking sa líšia aj vo forme zabezpečenia pred zneužitím.