Menový kurz

Menový kurz je výmenný pomer medzi dvoma menami. Menový kurz sa určuje pri valutách (hotovostné peniaze) a devízach (bezhotovostné peniaze) osobitne.

Konečný menový kurz je stanovený samotným predajcom valút či devíz. Základ menového kurz je však stanovený na menových burzách, ktoré patria k najlikvidnejším finančným burzám na svete.

Menový kurz sa vyjadruje dvoma spôsobmi:

  • priamo - určitá čiastka (1, 100...) cudzej meny sa vyjadruje v domácej mene
  • nepriamo - určitá čiastka (1, 100...) domácej meny sa vyjadrí v cudzej mene