Likvidita (banková likvidita)

Likvidita v bankovníctve opisuje schopnosť banky plniť svoje záväzky voči vkladateľom. Banky musia na svojich účtoch držať určité množstvo peňazí, aby v prípade potreby mohli vyplatiť vklady svojich klientov.

Za normálnych okolností banky peniaze vkladateľov požičiavajú. Sú tak motivované mať na účtom čo možno najmenej peňazí. Takáto situácia by sa však mohla skončiť katastrofou a banka by mohla veľmi ľahko skrachovať. Do tejto situácie vstupuje národná banka, ktorá určuje minimálne hladiny likvidity v banke.