Licencia

Poskytovateľ licencie povoľuje nadobúdateľovi licencie používať jeho práva. Nadobúdateľ licenciu zvyčajne používa za finančnú odplatu (nie je to však nutné). Pravidlá používania licencie sa upravujú v tzv. licenčnej zmluve.