Leasing (lízing)

Leasing je prenájom vecí a majetku na dlhodobé používanie. Tento prenájom je založený na lízingovej zmluve, kde je stanovená odmena za prenájom, dĺžka prenájmu a ďalšie detaily. Lízing sa najčastejšie využíva na automobily. Lízing však využívajú firmy aj na prenájom budov, autobusov, vlakov či dokonca lietadiel.

Poznáme dva druhy lízingu:

  • finančný lízing
  • operatívny lízing

Finančný lízing vychádza z toho, že prenajímateľ uhradí celú nadobúdaciu cenu prenajímaného predmetu. Po skončení lízingu vlastnícke právo automaticky prechádza z lízingovej spoločnosti na jej klienta.

Operatívny lízing nepočíta so zmenou vlastníctva. Lízingová spoločnosť je pri operatívnom lízingu zodpovedná napríklad za poistenie či údržbu predmetu leasingu.

Dnes si porovnalo pôžičky už 87 klientov. Neváhajte a pridajte sa k nim aj Vy!

Porovnať pôžičky