Konsolidácia

Konsolidácia znamená zlúčenie viacerých pôžičiek do novej jednej. Splácanie viacerých pôžičiek, kreditných kariet a prečerpaní na účte sa dá jednoducho nahradiť iba jedinou splátkou, ktorá navyše môže byť nižšia než všetky predošlé dohromady. Konsolidačný úver je výhodnejší, ak vykazuje nielen nižšiu úrokovú mieru než všetky existujúce úvery spolu, ale je potrebné dbať aj na poplatky súvisiace s konsolidáciou či dĺžku doby splatnosti. Konsolidačný úver poskytuje nielen finančnú výhodu, ale aj časovú, keďže správa úverov je jednoduchšia v prípade jedného úveru.