Komoditná burza

Komoditná burza (používa sa aj výraz tovarová burza) je miesto, kde sa obchoduje s komoditami. Medzi komodity radíme nerastné suroviny či poľnohospodárske produkty. Medzi najobchodovanejšie komodity patrí ropa, zlato, striebro, plyn, benzín, pšenica, ryža a kukurica.

Komoditné burzy sa vo viacerých aspektoch líšia od bežných finančných búrz, ako je napríklad akciová burza. Na komoditných burzách sa väčšinou obchoduje s futures kontraktmi, k plneniu ktorých dochádza až po vopred stanovenom čase.

Komoditné burzy sú v súčasnosti plné všemožných špekulantov, ktorí sa snažia zarobiť na pohybe cien. Tento typ burzy má však nesmierny význam aj pre producentov komodít. Vďaka komoditným burzám dokážu výrobcovia poľnohospodárskych plodín manažovať riziko spojené s nestálosťou počasia a úrody.

Globálne komoditné burzy majú priamy vplyv na život bežného človeka na Slovensku. Na týchto trhoch sa stanovujú ceny komodít, od ktorých sú odvodené ceny väčšiny potravín a samozrejme aj ceny zemného plynu a benzínu.

V minulosti bolo obchodovanie na komoditných trhoch prístupné iba pre veľkých obchodníkov. Dnes môže na pohyboch cien komodít (vďaka rôznych derivátom obchodovateľným cez internet) zarábať prakticky každý.