Kolky

Kolky sú úradné známky, ktoré slúžia na platenie za služby štátu. Kolky sú ceniny, ktoré je v súčasnosti možné kúpiť najmä na pošte. Niektoré štátne úrady ponúkajú aj možnosť predaja priamo u nich. Peniaze získané z predaja kolkov sú príjmom štátneho rozpočtu.

Kolky sú vydávané v nasledovných nominálnych hodnotách: 0,5, 1, 3, 5, 10, 20, 50 a 100 €. Za služby štátu je potrebné zaplatiť presnú sumu. Z kolkov sa nevydáva.

Za nepoužité kolky je možné získať späť hotovosť. Za týmto účelom je potrebné podať písomnú žiadosť na pobočkách Slovenskej pošty. Táto žiadosť sa úradne overuje.

Kolky vo formách známok budú čoskoro minulosťou. Papierové kolky budú nahradené elektronickými kolkami.