Kód banky

Kód banky je číselný identifikátor, ktorý slúži na presné určenie banky. Kód banky je platný iba na území určitého štátu. Na Slovensku je kód banky štvormiestny. Kód banky je nevyhnutnou súčasťou medzibankových prevodov. Toto štvorčíslie sa pridáva za číslo účtu.

Prehľad kódov slovenských bánk a pobočiek zahraničných bánk na Slovensku:

§ 0200 - Všeobecná úverová banka

§ 0720 - Národná banka Slovenska

§ 0900 - Slovenská sporiteľňa

§ 1100 - Tatra banka

§ 1111 - UniCredit Bank Slovakia

§ 3000 - Slovenská záručná a rozvojová banka

§ 3100 - VOLKSBANK Slovensko

§ 4900 - Istrobanka

§ 5200 - OTP Banka Slovensko

§ 5600 - Dexia banka Slovensko

§ 5900 - Prvá stavebná sporiteľňa

§ 6500 - Poštová banka

§ 7300 - ING Bank (pobočka zahraničnej banky)

§ 7500 - Československá obchodná banka

§ 7930 - Wüstenrot stavebná sporiteľňa

§ 8020 - CALYON (pobočka zahraničnej banky)

§ 8050 – COMMERZBANK (pobočka zahraničnej banky)

§ 8100 - Komerční banka Bratislava

§ 8120 - Privatbanka

§ 8130 - Citibank Europe (pobočka zahraničnej banky)

§ 8160 - EXIMBANKA SR

§ 8170 - ČSOB stavebná sporiteľňa

§ 8180 - Štátna pokladnica

§ 8191 - Centrálny depozitár cenných papierov v SR

§ 8300 - HSBC Bank (pobočka zahraničnej banky)

§ 8410 ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky

§ 8320 - J&T BANKA (pobočka zahraničnej banky)

§ 8330 – Fio, (organizačná zložka zahraničnej osoby)

§ 8350 - ABN AMRO Bank, (pobočka zahraničnej banky)

§ 8360 - BRE Bank, (pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej

republike)

§ 8400 - Banco Mais, (pobočka zahraničnej banky)

§ 9951 - Burza cenných papierov