Kapitál

Kapitál je výraz, ktorý je nositeľom viacerých významov. Používajú ho najmä ekonómovia, ktorí ním opisujú súbor výrobných faktorov (napríklad pôda a práca). Kapitál sa dá opísať aj ako všetky prostriedky využívané na výrobu tovarov či služieb.

Termín „kapitál“ sa však väčšinou používa ako synonymum majetku. Tu hrajú najväčšiu rolu peniaze. Peniaze sa tak nazývajú finančný kapitál. V skutočnosti však peniaze nie sú pravým kapitálom – ide o kapitál potenciálny.

Výraz „kapitál“ sa používa aj mimo ekonómie či finančníctva. Sociológia hovorí napríklad o sociálnom či populačnom kapitále.