Istina

Istina je množstvo finančných prostriedkov, ktoré si človek požičal. Nesplatená istina je množstvo finančných prostriedkov, ktoré človek v danom momente dlží poskytovateľovi pôžičky. Táto suma peňazí nezahŕňa budúce úroky spojené s týmto úverom.